.
.

Heb jij al antwoord op de volgende vragen ?

 Wat ga ik studeren?
Welke studie past bij me?
❐ Wat motiveert me?
Waar ben ik nou echt goed in?
 Is dat wat ik op het oog heb
   
 echt de juiste keuze?         

                                   
                                                                                      Spring eruit met jouw EigenTalent
 
Voor wie
:
Studiekeuzebegeleiding voor zowel jongeren in het middelbaar onderwijs als voor studenten.

Voor jongeren in het middelbaar onderwijs.
Ben jij een jongere die graag begeleid wil worden in het maken van een passende studiekeuze?

Of wil je de keuze die je gemaakt hebt nog eens met een onafhankelijk persoon onder de loep nemen? 

Voor studenten.
Ben jij een student die ontdekt dat de uitgekozen studie niet aansluit bij je verwachtingen? Is het moeilijk om opnieuw te kiezen? Of wil je na je studie nog verder studeren maar je weet niet wat?

Waarom:
Een ding is zeker, kiezen is lastig, zeker als het gaat om je toekomst. Je wordt overladen met informatie over studie- en beroeps-mogelijkheden.
En dit roept vragen op: Wat past bij mij? Wat wil ik? Welke aspecten vind ik echt belangrijk in een studie? Waar moet ik aan denken bij het maken van een keuze? Dit zijn de vragen waar jij tijdens je studiekeuzetraject, zoals ik je dat aanbied, meer inzicht in gaat krijgen. Met deze antwoorden op zak ga jij op zoek naar een passende studie. Zo wordt kiezen leuk.

Daarnaast ga je kijken hoe jij leert. Wat is jouw leerstijl? Hoe wil jij dat tijdens je studie de stof aangeboden wordt? Daarin verschillen de opleidingen namelijk sterk. Wat past bij jou? Als dit anders is dan je voorkeursmanier dan ligt daar een uitdaging.

Er is nog een heel andere reden waarom het belangrijk is dat je goed kiest. Als je in het eerste jaar niet genoeg studiepunten verzamelt, heeft dat direct gevolgen voor je basisbeurs. En overstappen naar een andere studierichting kost tijd en geld en het kan je ook nog onzeker maken. Dat is allemaal niet de bedoeling, want studeren is vooral leuk als je een studie doet die echt bij je past.

Door intensief bezig te zijn met je studiekeuze weet je waarom je juist deze studie hebt gekozen. Je bent gemotiveerd. Zo blijf je in een wat moeilijkere periode ook achter je keuze staan. 

Wanneer:
De studiekeuzebegeleiding kan op verschillende momenten plaatsvinden. Vaak wordt de keuze gemaakt als de inschrijfdatum dichterbij komt oftewel tegen het einde van het examenjaar. Je kunt ook besluiten om eerder hulp in te schakelen bij het nadenken over je vervolgstudie. 

Eerder beginnen met het maken van je keuze heeft als voordeel dat je tijdens open dagen gerichter vragen kunt stellen. Je hebt door de begeleiding meer duidelijkheid gekregen omtrent je wensen- en eisenpakket t.a.v. je toekomstigen studie. Deze informatie neem je mee om na te gaan of de studie voldoet aan je verwachtingen.
Vroeg beginnen met het keuzeproces heeft nog een groot voordeel. Tijdens de periode van je Centraal Examen heb je geen extra 'druk' en kun je je hierop volledig concentreren.

Keuze uit:
individueel studiekeuzetraject.
Concreet betekent dat we starten met een kennismakingsgesprek om te ontdekken of het klikt tussen ons. Daarin leg ik jou (en eventueel je ouders) uit wat je kunt verwachten van de studie-keuzebegeleiding.

In totaal hebben we 4 gesprekken van ongeveer 1,5 uur. Aan de hand van (huiswerk) opdrachten, gesprekken en testen, krijg je een steeds duidelijker antwoord op de vragen: Wat wil ik?, Wat kan ik? Wat past bij mij? en Welke aspecten vind ik belangrijk in een studie.
De gesprekken zijn een keer per week. Tussen de gesprekken heb je de tijd om bezig te zijn met je huisopdrachten en kun je alles nog eens  overdenken waardoor er meer verdieping ontstaat. Daarnaast is het ook van belang dat je er over praat met je ouders en je vrienden. Op deze manier kom je weer op nieuwe ideeën en inzichten. 
Tot slot ga je ook nadenken over je eigen 'valkuilen' die je tegen kunt komen tijdens je studie.
Je hebt een actieve rol.

Resultaat:
Aan het einde van het studiekeuzetraject weet je wat je motiveert, wat je voldoening geeft, welke talenten en vaardig-heden je bezit. Daarnaast heb je duidelijkheid gekregen over de aspecten die voor jou heel belangrijk zijn om terug te vinden in je toekomstige studie. Je kunt nu heel concreet en inzichtelijk studies met elkaar vergelijken.
Kortom: je weet waar je voor gaat!

groeps-studiekeuzetraject (ook te gebruiken bij profielkeuze)
In een groep van min. 3 en max. 4 jongeren speel je, onder mijn begeleiding, het studiekeuzespel. Hierdoor krijg je een steeds duidelijker antwoord op vragen als: Wat kan ik? Wat wil ik? Wat zijn mijn talenten? Wat interesseert me? Wat motiveert me?
Bij aanvang van het spel formuleer je een startvraag. Zo werk je tijdens het spel gericht toe naar je doel.
De vragen zetten je aan tot nadenken. Door feedback van je groepsgenoten komt je tot extra inzichten en ideeen.
Voor het spelen van het studiekeuzespel en de nabespreking wordt ongeveer 2,5 à 3 uur uitgetrokken.

Mijn hart ligt bij jongeren die bezig zijn met het geven van een nieuwe richting aan hun leven. Om hen op een toegankelijke en speelse wijze inzicht te laten krijgen in vragen als: Wat wil ik? Wie ben ik? En waar ga ik voor?
Ik vind dat door meer helderheid te krijgen over deze vragen, de jongeren bewust worden van zichzelf. Zo maken ze keuzes vanuit een eigen drijfveer los van omgevingsinvloeden. Ik hou van maatwerk, zodat elke jongere tot zijn recht kan komen.

Als ouder voel u zich betrokken bij de studiekeuze van uw zoon of dochter. Het geeft een gevoel van rust als hier zorgvuldig en uitgebreid naar gekeken wordt. Het is een heel proces van keuzes maken, ontdekkingen doen en meer volwassen worden. Uw zoon of dochter leert zichzelf beter kennen  waardoor keuzes bewust en onderbouwd gemaakt worden. Deze bewustwording werpt ook buiten de studiekeuze zijn vruchten af.

De kosten van het individuele studiekeuzetraject zijn 345 euro (incl. btw) De kosten van het groeps-studiekeuzetraject en het groeps-profielkeuzetraject zijn 45 euro p.p.

Ik werk meestal vanuit huis. Het is ook mogelijk om gesprekken
te voeren, het studiekeuzespel en profielkeuzespel te spelen op een andere locatie of schoollocatie.

 

 
EigenTalentStudiekeuzebegeleidingLOB scholenLoopbaancoachingPersoonlijke ontwikkeling, coaching De Coach/reacties
Sandra Heijnen tel: 06 27002707 email: eigentalent@yahoo.com